Rijkswaterstaat bewust over inclusiviteit en diversiteit

4 juni 2021

Rijkswaterstaat bewust over inclusiviteit en diversiteit

'We zijn dichter bij elkaar komen te staan'

Een afdeling bestaande uit 1200 mensen bewuster maken over inclusiviteit en diversiteit. Een mooi, maar ook complex vraagstuk. Hiervoor klopte Raïscha O’Prinsen, HRM adviseur bij Rijkswaterstaat, onlangs bij ons aan. Na een workshop Design Thinking, die door ons gegeven werd, wilde Raïscha deze methodiek inzetten om bovenstaand vraagstuk aan te pakken binnen haar afdeling.

Inzet Design Thinking voor complexe vraagstukken

Design Thinking is een praktische en creatieve methode om tot oplossingen te komen voor grote uitdagingen waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. Er wordt volgens een vast stappenplan gewerkt, waarbij er eerst in de volle breedte informatie wordt opgehaald. Raïscha geeft aan: ‘Er zijn altijd ideeën genoeg binnen de afdeling en ook aan motivatie is geen gebrek. Toch stokt het bij de uitvoering. De methodiek van Design Thinking leent zich er echt voor om met een grote groep mensen snel tot concrete acties te komen.’

Ter voorbereiding op de creatieve sessie werd aan elke werknemer gevraagd wat inclusiviteit en diversiteit voor hem of haar betekent. Een student deelde vervolgens de resultaten over de status binnen de afdeling. Met alle verzamelde informatie werden de volgende Design Thinking stappen doorlopen en ontstonden er diverse ideeën en acties. Zo wordt er onder andere ingezet op een meer inclusieve taal binnen de afdeling. Ook ontstond er een projectgroep, die maandelijks samenkomt om de voortgang te bespreken.

‘Wat ik vooral erg mooi vond is dat Design Thinking de motivatie en het persoonlijke naar boven haalt bij mensen. We zijn dichter bij elkaar komen te staan’, vertelt Raïscha enthousiast. ‘Tijdens de sessie zaten werknemers uit alle lagen bij elkaar. Men kon meteen op elkaars idee reageren, onafhankelijk van iemands functie.’

Samenwerking met Talentvol

Raïscha is erg te spreken over het samenwerkingsproces. Met veel ervaring, op het gebied van inclusiviteit en diversiteit, vond ze Talentvol een geschikte partij om mee samen te werken. ‘Er is veel veranderd in de markt. We willen als organisatie mee veranderen, ons meer maatschappelijk bezighouden.’ Voor dit traject maakte ze gebruik van onze voucher voor sociaal en succesvol ondernemen.

- Rijkswaterstaat 2021 -

In 2022 wordt gemeten of de afdeling daadwerkelijk inclusiever en diverser is geworden en hoe dit is gebeurd.

Meer weten? Vraag naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf via onderstaand formulier.

Deel dit bericht: